Liên Quân Mobile – Sửa kĩ năng và Phù Hiệu cho một số tướng trong bản cập nhật “Pháp Sư Trỗi Dậy”


Chỉnh sửa Tướng và Phù Hiệu bản cập nhật Liên Quân Mobile Pháp Sư Trỗi Dậy

Dưới đây là những thông tin chỉnh sửa về Tướng và Phù Hiệu trong bản cập nhật Liên Quân Mobile mang tên Pháp Sư Trỗi Dậy.

Chỉnh sửa Tướng và Phù Hiệu bản cập nhật Liên Quân Mobile Pháp Sư Trỗi Dậy

Bản cập nhật Liên Quân Mobile Pháp Sư Trỗi Dậy sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Và các vị Tướng và Phù Hiệu sau đây bị chỉnh sửa sức mạnh trong bản cập nhật tới:

Chỉnh sửa Tướng và Phù Hiệu bản cập nhật Liên Quân Mobile Pháp Sư Trỗi Dậy
Sẽ chỉ có 5 tướng được chỉnh sửa chính trong phiên bản Pháp Sư Trỗi Dậy

TƯỚNG

Maloch

Chỉ số cơ bản: Tốc độ đánh 1% -> Tốc độ đánh 2%; Tầm đánh tăng 4m; Tháo phanh: Tối ưu hoá điều khiển, Maloch giờ sẽ chơi mượt hơn.

Quỷ kiếm: Sát thương từ 400/520/640/760/880/1000 (+2.0 công vật lý) -> 400/520/640/760/880/1000 (+1.8 công vật lý).

Luyện ngục: Sát thương từ 500/750/1000 (+1.5 công vật lý) -> 450/675/900 (+1.3 công vật lý).

Wiro

Rìu chiến lực: Giờ sẽ khoá chặt mục tiêu khi thi triển.

Găng chiến lực: Xoá bỏ trạng thái trượt nhẹ khi kết thúc chiêu 2; Xoá bỏ sát thương lên công trình; Gia tăng tốc độ đẩy; Đẩy trúng kẻ địch tăng 25% tốc đánh trong 5 giây, tối đa cộng dồn 2 lần.

Thần lực 212: Hồi chiêu từ 45/40/35 giây -> 60/50/40 giây. Giờ sẽ miễn khống chế, nhưng tự làm chậm 25%.

Marja

Hồn chú: Với mỗi 2% máu bị mất, Marja nhận 1% hút máu và hút máu phép và đòn đánh làm chậm mục tiêu => Mỗi 5% máu bị mất, Marja nhận 2% tốc chạy và 1% giảm hồi chiêu.

Sóng thống khổ: Sát thương từ 400 + 80/cấp kỹ năng + 0.5 công phép; làm chậm 2 giây -> 400 + 80/cấp kỹ năng + 0.65 công phép; làm chậm 4 giây.

Phệ hồn trùng:

– Sát thương: 350 + 70 / cấp kỹ năng + 0,55 công phép -> 300 + 60 / cấp kỹ năng + 0,5 công phép.

– Giờ đây trúng kẻ địch hồi 150/200/250/300/350/400 (+0,3 công phép) máu (Trúng mục tiêu không phải anh hùng chỉ hồi 1/3).

– Tăng thêm 0.5m tầm chiêu.

Ác hồn:

– Tăng tốc chạy từ 30% -> 20%;

– Sát thương lúc bắt đầu và kết thúc Ác hồn từ 300/450/600 (+0,65 công phép) -> Sát thương lúc bắt đầu và kết thúc Ác hồn: 0 và 750/1125/1500 (+1,2 công phép)

– Khi gây sát thương sẽ làm chậm 50/70/90% tốc chạy kẻ địch và câm lặng 1 giây. Hồi 15%/20%/25% máu đã mất khi kích hoạt

– Hồi chiêu: 24 giây -> 30/27/24 giây.

Chỉnh sửa Tướng và Phù Hiệu bản cập nhật Liên Quân Mobile Pháp Sư Trỗi Dậy
Marja có thể đem lại những màn sốc sát thương cực kỳ bất ngờ với Tốc biến

Richter

Thanh gươm biến ảo:

– Kiếm vàng: Tăng 10% miễn thương -> Tăng 15% (+3% mỗi cấp tướng) tốc đánh.

– Kiếm đỏ: Tăng tốc đánh -> Hồi 1% máu mất mỗi giây.

Chặt & chém

– Kiếm vàng: (Mới) Nhận thêm 15/16/17/18/19/20% miễn thương khi đánh trúng địch

– Kiếm đỏ: Sát thương thêm 7% máu tối đa kẻ địch -> Sát thương thêm 6% máu tối đa kẻ địch.

Công thủ toàn diện

– Kiếm vàng: Chặn được một chiêu sẽ gây choáng 1.25 giây và gây sát thương 250~525 (+1,5 công vật lý) -> Sát thương trúng địch hồi 10% máu mất với mỗi tướng địch trúng chiêu, tối đa 3 tướng và gây sát thương 200/240/280/320/360/400 (+1 công vật lý).

– Kiếm đỏ: Gây sát thương 200/245/290/335/380/425 (+1 công vật lý) -> Gây sát thương 250/300/350/400/450/500 (+1,5 công vật lý).

– Kiếm xanh: Gây sát thương 200/245/290/335/380/425 (+1 công vật lý) -> Gây sát thương 200/240/280/320/360/400 (+1 công vật lý) và đánh lui kẻ địch 0,5 giây.

Chỉnh sửa Tướng và Phù Hiệu bản cập nhật Liên Quân Mobile Pháp Sư Trỗi Dậy
Những thay đổi này sẽ giúp Richter không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bụi cỏ để chiến đấu nữa

Astrid

Bạt kiếm: Tiêu hao từ 40/44/48/52/56/60 -> 30/34/38/42/46/50. Vòng hiển thị từ 5m -> 6m. Sửa một lỗi khiến chiêu thức đâm quá xa: tầm chiêu giảm bớt 1.5m.

Quả cảm: Tiêu hao từ 50/55/60/65/70/75 -> 40/44/48/52/56/60.

PHÙ HIỆU

Chuyển sinh: Số lần sử dụng từ 3 lần -> 2 lần.


Bình Luận

comments