Microsoft chặn khả năng gỡ trình duyệt Edge trên Windows 10Có vẻ như Microsoft đang muốn người dùng mãi mãi sử dụng và luôn nhớ đến trình duyệt mặc định trên Windows 10. Kể từ bây giờ, người dùng Windows 10 không thể xóa trình duyệt Edge bằng bất cứ cách nào, kể cả các phần mềm hỗ trợ từ bên thứ ba.

Microsoft không muốn người dùng xóa trình duyệt Edge bản ổn định của mình trên Windows 10. Đó là lý do tại sao người dùng không thể thấy trình duyệt này xuất hiện trong Control Panel nữa. Trước đó người dùng có thể truy cập Settings > Apps > Apps & Features, tìm đến trình duyệt Edge và gỡ cài đặt. Tuy nhiên bây giờ, tính năng này đã bị khóa. Mình đã kiểm tra trên Windows 10 version 1903 Build 18362.418 – Phiên bản ổn định nhất hiện tại.

​Mình đã thử sử dụng tính năng gỡ mạnh nhất của phần mềm Revo Uninstaller, nhưng vẫn không thấy Microsoft Edge xuất hiện trong tùy chọn gỡ nâng cao. Có lẽ lựa chọn duy nhất của người dùng chính là “bắt buộc” phải sử dụng trình duyệt mặc định có từ lâu đời của Windows 10.
Nguồn: 
MSPU


Bình Luận

comments